Hướng dẫn Publisher xem báo cáo hiệu quả đơn nhận hoa hồng

Xem báo cáo | HyperLead

Bạn có thể xem hiệu quả đơn của mình bằng các báo cáo sau:  

1. Xem báo cáo tại trang chủxem báo cáo | HyperLead

Tại trang chủ, Publisher có thể xem nhanh hiệu quả các đơn của mình thông qua các chỉ số sau:

1.2 Doanh thu thành công:

Là doanh thu của các đơn thành công (không bao gồm doanh thu các đơn chờ duyệt và hủy)

1.2.1 Số click: là tổng số nhấp chuột vào các link affiliate đơn sản phẩm của bạn

1.2.2 Số đơn:

Là tổng số đơn khách đăng ký web/app sử dụng sản phẩm tài chính, ngân hàng, bao gồm đơn chờ duyệt, hủy, thành công

1.2.3 Số đơn thành công:

Là tổng số đơn thành công khi khách đăng ký web/app sử dụng sản phẩm tài chính, ngân hàng

1.2.4 Về khoảng thời gian

Bạn có thể xem theo: ngày, tuần, tháng dưới dạng biểu đồ

Ngoài ra, trang chủ còn hiển thị đơn mới nhất, bao gồm:

Tên sản phẩm, hoa hồng, trạng thái đơn, và thời gian ghi nhận trạng thái đơn

2. Xem báo cáo tổng quan

2.1 Bảng báo cáo

Báo cáo tổng quan sẽ giúp bạn theo dõi các chỉ số hiệu quả sau:

 

ID chiến dịch:

Giúp bạn biết được tất cả các chiến dịch bạn chạy tại HyperLead

 

Click:

Là số lần nhấp chuột vào link affiliate từ khách hàng của bạn

 

Số đơn:

Là số đơn đăng ký sử dụng

Sản phẩm tài chính/ ngân hàng từ khách hàng

Doanh thu ước tính:

Là doanh thu ghi nhận trên hệ thống HyperLead, bao gồm các trạng thái đơn chờ duyệt, hủy, thành công.

Cách phân biệt Doanh thu ước tính & Doanh thu thực nhận là: Doanh thu ước tính là doanh thu được ghi nhận trên hệ thống nhưng Publisher chưa được nhận hoa hồng thực tế

 

Hpoint:

Là điểm tích lũy của chương trình Ưu đãi thành viên.

Giúp bạn đổi quà và hưởng quyền lợi ưu đãi 

 

Doanh thu thực nhận:

Là doanh thu bạn đã được thanh toán từ HyperLead

 

 

 

EPC:

Earn Per Click là hoa hồng nhận được đối với mỗi lượt click. Giúp bạn lựa chọn chiến dịch có hoa hồng và tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất

2.2 Bộ lọc dữ liệu

 

Bên cạnh các chỉ số đo lường hiệu quả, Publisher có thể lọc dữ liệu theo các trường thông tin như sau: Trạng thái đơn, trạng thái thanh toán, ID chiến dịch

2.2.1 Trạng thái đơn:

Giúp Publisher tìm và phân loại các đơn theo các trạng thái: tất cả, chờ duyệt, hủy, thành công.

Ví dụ: Bạn muốn biết trong tất cả chiến dịch bạn chạy, bạn đang có bao nhiêu đơn thành công, bạn vào Trạng thái đơn và chọn thành công.

2.2.2 Trạng thái thanh toán:

Giúp Publisher tìm và phân loại các đơn theo các trạng thái thanh toán: tất cả, chưa thanh toán, đang xử lý, đã thanh toán.

Ví dụ: Bạn đang tò mò doanh thu tháng 3 năm 2022 của mình khi đẩy các chiến dịch Cake, Tnex, OCB, VPBank có đang được thanh toán hay chưa vào ngày 30 tháng 4 (theo chính sách thanh toán hoa hồng của HyperLead). 

 

Bạn hãy chọn trạng thái Đã thanh toán để xem các đơn của mình có nằm trong bảng báo cáo này không. Nếu không thì bạn hãy kiểm tra tại trạng thái Đang xử lý và liên hệ AM để biết lý do. Nếu vẫn chưa được Đang xử lý, bạn vui lòng chọn trạng thái Chưa thanh toán và đọc kỹ thông tin cập nhật TẠI ĐÂY. Sau đó thực hiện đầy đủ, đúng các bước theo hướng dẫn để được thanh toán đúng hạn nhé!

 

2.2 3 ID chiến dịch:

Tại đây, sẽ giúp bạn chọn lọc ra các đơn theo tên chiến dịch bạn mong muốn.

 

Ví dụ: bạn chạy 10 chiến dịch, bao gồm 6 chiến dịch Vay tài chính và 4 chiến dịch Ngân hàng, bạn chỉ muốn biết kết quả của các đơn chiến dịch Ngân hàng, bạn hãy vào mục ID chiến dịch và chọn: Cake, Tnex, VPBank, OCB bạn đang chạy để được nhận kết quả các đơn đó thôi nhé!

 

2.2.4 Khoảng ngày:

Tại đây, giúp bạn chọn khoảng thời gian mong muốn để xem hiệu quả giữa giai đoạn này và giai đoạn trước. Nếu kết quả giai đoạn này thấp, thì có thể điều chỉnh content, kênh traffic để tăng hiệu quả chiến dịch lên.

Ngược lại, nếu kết quả tốt thì bạn hãy tiếp tục chọn những chiến dịch hiệu quả cao nhé!

 

2.3 Công cụ khác

2.3.1 Xuất file excel:

Nếu bạn muốn xem chi tiết dữ liệu để tối ưu, bạn có thể tải file excel và xử lý dữ liệu phục vụ cho việc tối ưu chiến dịch của mình.

2.3.2 Chuyển đến trang:

Nếu bạn muốn xem tất cả các trang báo cáo thì bạn có thể chọn số trang và xem dữ liệu theo từng trang

2.4 Công cụ nâng cao

2.4.1 Tùy chỉnh nâng cao

Sẽ được cập nhật sau nhé Publisher ơi!

 

3. Xem báo cáo chi tiết

3.1 Bảng báo cáo

Báo cáo chi tiết sẽ giúp bạn theo dõi các chỉ số hiệu quả sau:

3.1.1 ID đơn:

Là id để giúp phân biệt các đơn khác nhau của cùng một chiến dịch

3.1.2 ID chiến dịch:

Là id để phân biệt tên các chiến dịch/ sản phẩm

 

3.1.3 Thời gian click:

Là thời gian khách hàng nhấp vào link affiliate

 

3.1.4 Thời gian phát sinh:

Là thời gian khách hàng hoàn thành đơn đăng ký sản phẩm

 

 

3.1.5 Trạng thái thanh toán:

Là trạng thái được thanh toán tiền hoa hồng của Publisher, bao gồm: chờ thanh toán, đang xử lý, đã thanh toán

 

 

3.1.6 Trạng thái đơn:

Cho biết các trạng thái đơn đăng ký của khách hàng, từ đó bạn sẽ có những hành động để giúp khách hàng của mình hoàn thành đơn đăng ký và nhận hoa hồng, bao gồm: chờ duyệt, hủy, thành công.

 

 

3.1.7 Doanh thu ước tính:

Là doanh thu được ghi nhận trên hệ thống HyperLead. Doanh thu này sẽ được cập nhật khi có kết quả đối soát một số chiến dịch (đặc biệt là chiến dịch ngân hàng) để có kết quả cuối cùng sau mỗi tháng. Đây là doanh thu để Publisher theo dõi và nhận thanh toán sau.

 

3.1.8 Hpoint:

Là điểm tích lũy chương trình ưu đãi thành viên

Để đổi quà và hưởng các quyền lợi từ HyperLead

 

3.2 Bộ lọc

Bên cạnh các chỉ số đo lường hiệu quả, Publisher có thể lọc dữ liệu theo các trường thông tin như sau: Trạng thái đơn, trạng thái thanh toán, ID chiến dịch

3.2.1 Trạng thái đơn:

Giúp Publisher tìm và phân loại các đơn theo các trạng thái: tất cả, chờ duyệt, hủy, thành công.

Ví dụ: Bạn muốn biết trong tất cả chiến dịch bạn chạy, bạn đang có bao nhiêu đơn thành công, bạn vào Trạng thái đơn và chọn thành công.

 

3.2.2 Trạng thái thanh toán:

Giúp Publisher tìm và phân loại các đơn theo các trạng thái thanh toán: tất cả, chưa thanh toán, đang xử lý, đã thanh toán.

Ví dụ: Bạn đang tò mò doanh thu tháng 3 năm 2022 của mình khi đẩy các chiến dịch Cake, Tnex, OCB, VPBank có đang được thanh toán hay chưa vào ngày 30 tháng 4 (theo chính sách thanh toán hoa hồng của HyperLead). 

 

Bạn hãy chọn trạng thái Đã thanh toán để xem các đơn của mình có nằm trong bảng báo cáo này không, nếu không thì bạn hãy kiểm tra tại trạng thái Đang xử lý và liên hệ AM để biết lý do, nếu vẫn chưa được Đang xử lý, bạn vui lòng chọn trạng thái Chưa thanh toán và đọc kỹ thông tin cập nhật TẠI ĐÂY. Thực hiện đầy đủ, đúng các bước theo hướng dẫn để được thanh toán đúng hạn nhé!

 

 

3.2.3 ID chiến dịch:

Tại đây, sẽ giúp bạn chọn lọc ra các đơn theo tên chiến dịch bạn mong muốn.

Ví dụ: bạn chạy 10 chiến dịch, bao gồm 6 chiến dịch Vay tài chính và 4 chiến dịch Ngân hàng, bạn chỉ muốn biết kết quả của các đơn chiến dịch Ngân hàng, bạn hãy vào mục ID chiến dịch và chọn: Cake, Tnex, VPBank, OCB bạn đang chạy để được nhận kết quả các đơn đó thôi nhé!

 

3.2.4 Khoảng ngày:

Tại đây, giúp bạn chọn khoảng thời gian mong muốn để xem hiệu quả giữa giai đoạn này và giai đoạn trước.

Nếu kết quả giai đoạn này thấp, thì có thể điều chỉnh content, kênh traffic để tăng hiệu quả chiến dịch lên.

Ngược lại, nếu kết quả tốt thì bạn hãy tiếp tục chọn những chiến dịch hiệu quả cao nhé!

3.3 Công cụ khác

3.3.1 Xuất file excel:

Nếu bạn muốn xem chi tiết dữ liệu để tối ưu, bạn có thể tải file excel và xử lý dữ liệu phục vụ cho việc tối ưu chiến dịch của mình.

 

3.3.2 Chuyển đến trang:

Nếu bạn muốn xem tất cả các trang báo cáo thì bạn có thể chọn số trang và xem dữ liệu theo từng trang

3.4 Tùy chỉnh nâng cao

Sẽ được cập nhật sau nhé Pub ơi!

 

Với 3 cách trên, Publisher có thể xem báo cáo hiệu quả của việc quảng cáo các chiến dịch tại HyperLead đến khách hàng.

Hãy bắt đầu xem báo cáo dưới đây

báo cáo hiệu quả | HyperLead

Facebook Comments Box